PNVT

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM là cơ quan cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cũng là cơ quan cấp hộ chiếu cho người Việt Nam đi nước ngoài. Hiện nay, phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM ở đâu? …

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Khái niệm thẻ tạm trú được quy định ở đâu? Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú là gì? Nơi nào có thể cung cấp cho bạn dịch vụ làm thẻ tạm …