PNVT

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú siêu tốc trong ngày

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, đối tượng này cần gấp kết quả thẻ tạm trú để không phải tiến hành thực hiện …

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3

Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 được chi tiết và cụ thể từ thẻ tạm trú ĐT. Ký hiệu thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2020. Vậy thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3 được cấp cho những đối tượng …
EnglishVietnamUnknown