PNVT

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Tuyên Quang

Phòng xuất nhập cảnh Tuyên Quang (Tuyen Quang Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Tuyên Quang là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Điện thoại liên hệ: (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227. Thông tin liên hệ …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Phú Thọ

Phòng xuất nhập cảnh Phú Thọ (Phu Tho Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Phú Thọ là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập cảnh. Phòng xuất nhập cảnh Phú Thọ toạ lạc tại phường Tân Dân, TP. …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Giang

Phòng xuất nhập cảnh Hà Giang (Ha Giang Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Giang là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên (Thai Nguyen Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an TP Hà Nội

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an TP Hà Nội (Hanoi Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của TP Hà Nội. Phòng …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng xuất nhập cảnh Cao Bằng (Cao Bang Office of Immigration) hay ​Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Xem dịch vụ công các thủ tục xuất nhập cảnh tại tỉnh …