PNVT

Thẻ tạm trú cho người Nhật ở TPHCM

Người Nhật hiện đang làm việc ở TPHCM khá nhiều, đối tượng này nếu có giấy phép lao động sẽ thuận lợi xin cấp thẻ tạm trú. Trường hợp lao động người Nhật Bản có vợ, chồng con dưới 18 tuổi muốn làm thẻ tạm trú để được …