Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài | Các văn bản pháp lý

Khi xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này để hiểu rõ các quy định của Việt Nam. Dưới đây là các văn bản đang có hiệu lực thi hành hiện nay:

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

  • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 (Luật số: 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019).
  • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
  • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Để được tư vấn và hỗ trợ với các trường hợp xin cấp thẻ tạm trú cụ thể, các bạn có thể gọi ngay HOTLINE: 0977 97 99 96.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top