Home Đăng ký tạm trú -visa.pro.vn Có mấy cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam?

Có mấy cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam?

Việc khai báo tạm trú là quy định bắt buộc với người nước ngoài ở Việt Nam. Khi khai báo tạm trú, cơ quan chức năng sẽ cấp chứng nhận tạm trú và người nước ngoài sẽ được lưu trú trong thời hạn của chứng nhận tạm trú. Hết thời hạn tạm trú phải tiến hành gia hạn tạm trú theo quy định. Trường hợp người nước ngoài hết thời gian tạm trú mà vẫn không chịu xuất cảnh sẽ bị buộc xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Vậy có mấy cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài?

khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Theo quy định, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến tạm trú, chủ cơ sở lưu trú phải hoàn thành khai báo tạm trú (đối với vùng sâu, vùng xa thời hạn là 24 giờ). Và thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài có thể được thực hiện bằng 2 cách:

Cách 1: Khai báo bằng phiếu khai báo tạm trú
Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú  (Khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập; cơ sở khám, chữa bệnh; nhà riêng) để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở lưu trú.

Cách 2: Khai báo qua mạng tại Trang thông tin điện tử

Truy cập trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử.

Như vậy có 2 cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài,  tuy nhiên các cơ quan chức năng khuyến khích việc thực hiện khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử./.

Điều 33 Luật xuất cảnh 2014 quy định việc khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài ở Việt Nam:

1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *