Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú 3 năm, 5 năm cho người nước ngoài

Hiện tại hầu hết người nước ngoài chỉ xin được thẻ tạm trú 2 năm, tuy luật có quy định rõ là có thể xin thẻ tạm trú lên đến 3 năm hoặc 5 năm, tuỳ vào đối tượng xin cấp thẻ, cụ thể là chủ đầu tư có thể xin thẻ tạm trú 5 năm. Để biết thực tiễn thế nào, Thẻ Tạm Trú PNVT sẽ dẫn dắt Quý vị.

the tam tru 3 nam, thẻ tạm trú 3 năm, the tam tru 5 nam, thẻ tạm trú 5 năm, dich vu the tam tru 3 nam, dịch vụ thẻ tạm trú 3 năm

Căn cứ pháp lý cấp thẻ tạm trú 3 năm, 5 năm cho người nước ngoài

  • Luật số 47/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 16/06/2014 có hiệu lực ngày 1/1/2015 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là điều 38 dưới đây:

Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trú

  1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
  2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
  3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
  4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
  5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Xem thêm ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài để biết thêm thông tin.

Thực tế thì không như là mơ

Đầu năm 2015, khi luật mới bắt đầu có hiệu lực thì có vài trường hợp xin được Thẻ tạm trú 3 năm, hoặc thẻ tạm trú 5 năm là có thật. Sau vài tháng thì chúng tôi ít thấy trường hợp nào có thể xin được thẻ tạm trú 3 năm, nói chi là thẻ tạm trú 5 năm.

Có thể hiểu nôm na là có thể do tình hình kinh tế luôn thay đổi, kéo theo chính sách xuất nhập cảnh cũng thay đổi theo, nghĩa là lấy ngắn hạn làm chỉ tiêu thay đổi. Ý là ngắn hạn của thẻ tạm trú, tức chỉ 2 năm là tối đa vậy.

Tôi có thể xin thẻ tạm trú 3 năm, thẻ tạm trú 5 năm?

Nếu quý vị tự nộp thì chúng tôi không chắc lắm, nhưng nếu Quý vị thông qua Thẻ Tạm Trú PNVT thì khả năng/xác suất sẽ cao hơn vì chúng tôi nắm rành đường đi nước bước của thủ tục xin cấp thẻ tạm trú.

Chúng tôi biết làm thủ tục gì để xin cấp thẻ tạm trú 3 năm, thẻ tạm trú 5 năm, thay vì chỉ “nhận cái kết thẻ tạm trú 2 năm” như mọi người thường được cấp.

Tuy nhiên, Quý vị phải cho chúng tôi biết rõ hồ sơ và phải phối hợp một cách chúng thực với chúng tôi thì kết quả sẽ diễn ra mong đợi.

Nếu Quý vị cần thêm thông tin về Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú 3 năm, 5 năm cho người nước ngoài, hãy liên hệ Thẻ Tạm Trú Phú Ngọc Việt để tư vấn tốt nhất cho bạn!

Chúng tôi nói được là làm được!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top