Địa chỉ Phòng XNC

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng

Phòng xuất nhập cảnh Cao Bằng (Cao Bang Office of Immigration) hay ​Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bằng là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn

Phòng xuất nhập cảnh Bắc Kạn (Bac Kan Office of Immigration) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn là cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, …