Địa chỉ Phòng XNC

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lào Cai

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lào Cai (Lao Cai Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Lào Cai. …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Sơn La

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Sơn La (Son La Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Sơn La. …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Ninh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Ninh (Bac Ninh Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh. …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Tuyên Quang

Phòng xuất nhập cảnh Tuyên Quang (Tuyen Quang Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Tuyên Quang là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Điện thoại liên hệ: (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227. Thông tin liên hệ …
EnglishVietnamUnknown