Phí làm thẻ tạm trú 2 năm

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm hay phí cấp thẻ tạm trú 2 năm được quy định trong thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

phí làm thẻ tạm trú 2 năm

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm là bao nhiêu?

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm theo quy định của nhà nước là 145USD/thẻ. Mức phí này được thể hiện qua biểu mức thu phí, lệ phí tại mục II về mức thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài. Biểu mức thu phí, lệ phí được ban hành kèm theo thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cơ sở để xây dựng mức phí làm thẻ tạm trú 2 năm cho người nước ngoài

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm được áp dụng khi nào?

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm theo thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính được chính thức áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Xem tham khảo thêm Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Dương.

Sự khác nhau về mức phí cấp thẻ tạm trú 2 năm giữa thông tư số 219/2016/TT-BTC và thông tư số 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 thì lệ phí cấp thẻ tạm trú như sau:

– Có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm: 145 USD/thẻ

– Có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm: 155 USD/thẻ

Theo thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 thì lệ phí cấp thẻ tạm trú như sau:

– Có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm: 145 USD/thẻ

– Có thời hạn từ 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ

Nhìn sơ qua thì mức phí không có gì thay đổi (không tăng cũng không giảm), song thực chất thì có sự thay đổi về giới hạn thời gian: Ở thông tư 157/2015/TT-BTC thì thời hạn không quá 2 năm (145USD/thẻ) còn ở thông tư số 219/2016/TT-BTC thì thời hạn đến 2 năm (145USD/thẻ); Thông tư 157/2015/TT-BTC, thời hạn không quá 5 năm (155 USD/thẻ), còn thông tư số 219/2016/TT-BTC thì thời hạn đến 5 năm (155USD/thẻ).

Phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2018, 2019 tại PNVT

Phí làm thẻ tạm trú 2 năm hiện tại theo thông tư số 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là mức phí niêm yết theo quy định của nhà nước. Đó là mức phí mà bạn bắt buộc phải nộp để làm thẻ tạm trú. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng dịch vụ thì bạn sẽ phải chịu mức phí cao hơn vì ngoài phí cấp thẻ tạm trú nhà nước, bạn còn chịu phí dịch vụ nữa. Song bạn cũng đã biết chất lượng của dịch vụ và chất lượng của việc thực hiện thủ tục hành chính thông thường. Do đó, bạn hãy cân nhắc khi mình lựa chọn phương thức thực hiện. Nếu bạn cần gấp thẻ tạm trú thì hãy liên hệ với PNVT nhé. PNVT là công ty có hơn 10 năm làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, do đó chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện PNVT cung cấp hạng mục dịch vụ cấp thẻ tạm trú như sau:

  • Dịch vụ làm thẻ tạm trú có kết quả 1 ngày
  • Dịch vụ làm thẻ tạm trú có kết quả 3 – 10 ngày

PNVT báo mức phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2018, 2019 khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của hồ sơ của quý khách hàng. Do đó, ở đây chúng tôi không cung cấp một con số cụ thể nào cả.

Như vậy, phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là mức phí không cố định, có thể thay đổi vào từng thời điểm. Và tùy theo mức độ nhu cầu sử dụng hạng mục dịch vụ và thời gian nhận kết quả, tình trạng hồ sơ mà PNVT sẽ báo phí làm thẻ tạm trú 2 năm khác nhau cho quý khách hàng. Phí dịch vụ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm, do đó, để biết chính xác mức phí làm thẻ tạm trú 2 năm, các bạn hãy liên hệ với chuyên gia PNVT của chúng tôi nhé.

1 thought on “Phí làm thẻ tạm trú 2 năm”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top