Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành ngày 28/12/2016. Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cơ sở có người nước ngoài tạm trú qua đêm (sau đây viết tắt là cơ sở lưu trú); cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

thông tư 53/2016/TT-BCA về khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Download Thông tư 53/2016/TT-BCA.doc, pdf

Thông tư 53/2016/TT-BCA.doc

Thông tư 53/2016/TT-BCA pdf

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top